شنبه , 1403/04/23

ماهان برندز

درباره ما

با توسعه اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی، ماهان تی وی به دنبال راه اندازی موفق تلویزیون اینترنتی ، فعالیت جدیدی

بر پایه معرفی مشاغل ،کسب و کارها و شرکت های مختلف و مطرح کشور را به شهروندان ، مدیران دولتی و خصوصی ،صنوف، 

تجار و بازرگانان ، پزشکان، ورزشکاران، هنرمندان و موسسات و شرکت های مختلف اقتصادی ، صنعتی و معدنی ارایه می دهد.